• +90 (532) 136 8203
  • info@edgegemi.com

Geminin Yola Elverişliliği

Denizcilik şartlarına göre; “Denizde can ve mal koruma hakkında çıkartılan kanun” ile bir geminin yapacağı işe uygunluğunun, denizde çatışmayı önleme kurallarına göre güvenli çalışmanın, denizde bir kaza olduğunda nasıl hareket edileceğinin ve denizden can ve mal kurtarmanın ne şekilde yapılacağı ana hatlarıyla belirtilmiştir.

Yapacağı işe uygunluk öncelikle geminin denize ve yola elverişli hale getirilmesi ile olur. Bu görev de Türk Ticaret Kanunu (TTK) mevzuatları gereğince kaptana verilmiştir. Denize ve yola elverişli olmayan gemi sefere çıkamaz. Kaptanın bu görevini yerine getirip getirmediği limanlarda yetkililerce kontrol edilir. Uygunsa geminin yola çıkmasına müsaade edilir. Kaptan bu ispatı geminin geçerli denize ve yola elverişlik belgeleri ile yapar.

Gemi bakım-onarıma girdiği zaman yapılan işlemler belirli standartlara tabidir. Klas kuruluşları (geminin inşa sürecinde belirli kurallara göre uygunluğunu denetleyen, denizcilik sektöründe denetim ve gözetim yapan bağımsız kuruluşlar) tarafından yapılan periyodik sörveylerin yanında hasar sörveylerinde de tamir işlemleri denetime tabi tutulmuş olur.

Denize Elverişli Bir Gemi;

Denize elverişlilik; bir geminin Tekne, Umumi donatım, Makine, Kazan, Can kurtarma, Yangından korunma ve yangın söndürme ve Sair (seyir donanımı gibi) araç ve teferruatı bakımından yapacağı yolculuğun (anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine karşı koyabilecek durumda olmasıdır. Kaptan gemisinin gerekli bakım ve onarımlarını yaptırarak, eksiklerini tamamlatır ve denize elverişliği sağlar. Denize elverişlilik Denizcilik Müsteşarlığının yetkili görevlileri tarafından en azından yılda bir defa kontrol edilir, uygun olanlar onaylanır ve sertifikalandırılır. Denize uygun olan gemiye müsteşarlığı tarafından “Denize Elverişlilik Belgesi” verilir. Denize elverişli olmayan gemilere yola çıkış belgesi verilmez. Bu neden ile de denize elverişlilik belgesi olmayan gemiye bir anlamda ticari faaliyet yapma izni verilmemiş olur.