• +90 (532) 136 8203
  • info@edgegemi.com

Gemi Bakım - Onarım Nedir ?

Dünyada taşıma ağının en önemli unsuru olan gemiler, inşasının bitiminden itibaren ömrünün sonuna kadar neredeyse hiç ara vermeden çalışmaktadırlar. Büyük bölümü, çelik olan bu yapılar su ve hava ile temas halinde olup denizde birçok dirençle karşılaşabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı gemilerde tamir kaçınılmazdır. Armatörün kendi isteği ya da zorunlu sebeplerden dolayı tamirata gerek duyulan gemiler ömürleri boyunca birçok defa bakım onarım tersanesine uğramaktadır.

Bakım-onarımın sebebi gemide hasar oluşmasıdır. Bu hasarların oluşma sebepleri ise genel olarak geminin su içindeki hareketi sonucu maruz kaldığı direnç ve meydana gelen titreşimler, deniz kazaları, donanımsal hasarlar, gemiyi oluşturan çelik malzemesinin yorulması ve geminin su ve havayla temas halinde olmasından dolayı meydana gelen korozyondan kaynaklanmaktadır. Tamir işleminde öncelik armatör ile tersane arasında anlaşma yapılmasıdır. Bazı küçük hasarlarda bu anlaşma sözlü ve düşük fiyatlar üzerinden olmakla birlikte bazı durumlarda anlaşma yazılı ve hesap gerektirmektedir.

Gemi bakım-onarıma girdiği zaman yapılan işlemler belirli standartlara tabidir. Klas kuruluşları (geminin inşa sürecinde belirli kurallara göre uygunluğunu denetleyen, denizcilik sektöründe denetim ve gözetim yapan bağımsız kuruluşlar) tarafından yapılan periyodik sörveylerin yanında hasar sörveylerinde de tamir işlemleri denetime tabi tutulmuş olur.

Bakım Onarıma Neden İhtiyaç Duyulur ?

Dünya ticaretini büyük ölçüde etkileyen gemilerin, bakım ve onarım zamanının geldiğini anlamak için birkaç belirti bulunmaktadır; Çatışma , Karaya Oturma, Yükleme hatalarından kaynaklanan hasarlar, Deniz şartları sonucu oluşan hasarlar, Makine, pervane veya dümen donanımının hasarı, Geminin ömrü, Korozyon, Metalin Yorulması, Çatlaklar, Süreksizlikler, Üretim hataları, Hatalı kaynak, Köşeli levha kenarları ,Yapıların yanlış hizalanması gibi gemiye hasar verebilecek ve kötü sonuçlar doğurabilecek belirtiler sıklıkla kontrol edilmelidir. Aksi takdirde sefer sırasında bir sıkıntı yaşanması durumunda hem geminin kendisi, hem de gemi mürettebatı için iç açıcı sonuçlar ortaya çıkmayacaktır. Ayrıca sıklıkla bakımlarını yaptırmayan ve bir sorun çıktığında tersaneye yatırılan gemiler art arda gelen kronik rahatsızlıkların hedefi olmaktan kaçamayacak ve ek maliyetlerle bağlı bulunduğu şirkete daha çok zarar vermeye başlayacaktır.

Bu sonuçlar incelendiğinde; Gemilerin bakım ve onarımı, deniz şartlarından dolayı zamanla korozyona uğrayan, meydana gelen kazalar ve kullanımdan kaynaklı yapısal yetersizlikler ile ekipmanları bakım ve onarım gerektiren gemilerin, kurallara uygun ve güvenilir koşullarda bakım yapılması gerekmektedir.