• +90 (532) 136 8203
  • info@edgegemi.com

Gemi Hakkında

Geçmişten günümüze ulaşan, çoğu alanda etkinliğini devam ettiren, uluslararası birçok firmanın da içinde bulunduğu gemicilik faaliyetleri üç tarafı denizlerle çevrili olan memleketimizde de oldukça önemli bir noktadadır. Deniz ticareti, uluslararası sularda yüzyıllarca etkinliğini sürdürmüş olup günümüzde ve gelecekte de bu orantıda ilerlemesi öngörülen ticaret yoludur. Günümüzde yapılan ticaretlerin çok yüksek bir yüzde ile gemiler ile yapıldığını söylemek mümkün. Bu durumun en önemli iki nedeni deniz taşımacılığının diğer taşımacılıklara göre çok daha ekonomik olması ve yük gemilerinin çok geniş yük taşıma kapasitelerine sahip olmasıdır.

Son yıllarda dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler, markalaşma, müşteri odaklı çalışma gibi çoğu konu ele alındığında su sahalarının önemi gemicilik sektörüyle doğru orantılı bir hale gelmektedir. Bahsedilen bu teknolojik gelişmeler gemi yapımı ve onarımında çeşitli gelişmelere sahne olmuş ve bu bağlamda gemilerin kapasitesi artmakla birlikte fonksiyonel ve çok amaçlı gemiler de üretilip günümüzde yaygınlaşmaya başlamıştır. Gemilerin yaygınlaşmasında ivme kazanılan bu süreçte onarım ve bakım faaliyetleri de önemli noktalara gelmiştir. Devasa büyüklükteki yüklerin bir seferde ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadan güvenli bir şekilde taşınması gemi sektöründe olduğu gibi ithalat ve ihracat yapan ülkeler tarafından da büyük bir başarı olarak görülüyor. Bu bağlamda dünya ticaretinin ¾’lük kısmı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Dünyada meydana gelen deniz ticareti gün geçtikçe daha da artıyor. Taşınmakta olan malların çok önemli bir bölümünü de petrol, kömür, demir cevherleri gibi hammaddeler oluşturulmakla birlikte saydığımız bu ürünler çeşitli ülkeler tarafından ithalat ve ihracat yapılarak farklı sanayi dallarının ürünleri haline gelmektedir. Gemicilik faaliyetlerinin önem taşıdığı bu noktada geminin bakımı ve çeşitli onarımları sağlanması uzun ve kısa vadede gerekli unsurlardandır. Gemi deposunun üstünü kaplayan, yüklenecek olan malların buranın üstüne konulduğu sert ve açık yer olan güverteler, yüksek deformasyon etkilerine maruz kalabilir. Bu durum da gemiyi onarım yapmaya, başka bir deyişle gemiye çeşitli bakımların yapılması gerektiğine işaret eder.

Gemilerin aşınma sebeplerine bazı örnekler verilebilir. Bu örnekler değişkenlik gösterebileceği gibi en çok karşılaşılanlardan bazılarını açıklamak gerekirse geminin yaşlılığı, çeşitli olumsuz hava koşullarına maruz kalması, kaplama yapılan dış çevrenin durumu gibi geminin baş yapısının hasar görmesine olanak sağlayan ve aynı zamanda gözden kaçırılmaması gereken önemli konulardır. Gemi bakımı ve onarımı bütün olarak ele alındığında donatım, borulama, sac, elektrik ve mekanik onarımları olarak çeşitli alanlara ayrılır. Donatım, sac ve borulama işlerinde oluk açma, bükme, doğrulama gibi kaynak yöntemleri çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılacak onarımlar kapsamında bütün bu işler ortaklık ve koordine edilmiş kadro gerektirmektedir. Tüm birimler birbiriyle uyumlu ve dikkatli çalışmalıdır.

Bakım ve onarım esnasında uyulması gereken bazı konular vardır, bu konulardan bazıları gemi içinde meydana gelecek değişikliklerin, donanımların, gemi elektriğinde yapılan değişikliklerin onaylı resimler ile gerçekleştirilmesi ve değişecek olanların yerine gelecek olan malzemelerin mutlaka sertifikalı malzemeler ile gerçekleşmesidir. Tüm bunlara ek önemli olan kısım işçi güvenliğinin yüksek olmasıdır. Süreç esnasında can güvenliğinin sağlanması ve işçi güvenliğinin korunması adına iş emniyet birimi bulundurulmalıdır. Bu birim gemilerde can ve mal güvenliğinin korunması adına yükümlendirilmiştir.